3CG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 s_zaj.sport.-2/2 #KS1 halaGać1     s_zaj.sport.-1/2 JW halaGać2 hist. KC 212
1 7:55- 8:40 s_zaj.sport.-2/2 #KS1 halaGać1 geogr. KM 211 muz. MR 211 s_zaj.sport.-1/2 JW halaGać2 j.niem-1/2 JK 306
inf.-2/2 AP 206
2 8:45- 9:30 j.niem-1/2 JK 306
s_zaj.sport.-2/2 #KS1 halaGać2
zaj. wych. PI 301 wf-1/2 BR basen1
wf-2/2 #MSK basen2
s_zaj.sport.-1/2 JW halaGać2 j.pol DC 312
3 9:35-10:20 mat. 307 wos KC 210 wf-1/2 BR basen
wf-2/2 AJ basen2
mat. 307 chem. IP 301
4 10:30-11:15 zaj.tech. CE 107 rel. WR 213 mat. 307 j.pol DC 312 mat. 307 *
fiz.
EM 310
5 11:20-12:05 biol. IP 301 rel. WR 213 fiz. EM 310 zaj.tech. CE 107 j.ang-1/2 PI 208
j.niem-2/2 JK 306
6 12:25-13:10 inf.-1/2 AP 108
j.ang-2/2 PI 313
j.ang-1/2 PI 208
j.niem-2/2 JK 306
j.pol DC 312 j.ang-2/2 PI 313 hist. KC 210
7 13:15-14:00 j.pol DC 312 wf-1/2 MT halaJ-L1
s_zaj.sport.-2/2 #KS1 halaJ-L2
mat. 307 wf-2/2 #KMS halaGać1 s_zaj.sport.-1/2 JW sg1
8 14:05-14:50 chem. IP 301 wf-1/2 MT halaJ-L1
s_zaj.sport.-2/2 #KS1 halaJ-L2
zaj.art. ST 107 wf-2/2 #KMS halaGać1 s_zaj.sport.-1/2 JW sg1
9 14:55-15:40       s_zaj.sport.-2/2 #KS1 halaGać1 s_zaj.sport.-1/2 JW sg1
Obowiązuje od: 7 maja 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum