3 T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 7:55- 8:40 sys.b.danych-2/2 WM 212 witr.apl.int-1/2 WM 111 pr.apl.int.-1/2 WM 111 syst. oper.-1/2 MU 108
pr.apl.int.-2/2 WM 206
 
2 8:45- 9:30 witr.apl.int-2/2 WM 211 zaj. wych. KM 211 witr.apl.int-1/2 WM 111
syst. oper.-2/2 JJ 108
j.niem MB 208 mat. KJ 201
3 9:35-10:20 sys.b.danych-1/2 WM 206
pr.siec.s.op-2/2 VI 207
mat. KJ 307 pr.siec.s.op-1/2 VI 206
pr.apl.int.-2/2 WM 108
sys.b.danych-1/2 WM 206
pr.siec.s.op-2/2 VI 108
syst. oper.-1/2 MU 111
witr.apl.int-2/2 WM 108
4 10:30-11:15 pr.siec.s.op-1/2 VI 207
sys.b.danych-2/2 WM 206
p.przeds. MI 210 pr.apl.int.-1/2 WM 108
syst. oper.-2/2 JJ 206
j.niem MB 208 pr.lok.s.k.-1/2 VI 207
pr.b.danych-2/2 WM 108
5 11:20-12:05 pr.lok.s.k.-1/2 VI 207
pr.b.danych-2/2 WM 206
j.pol MP 302 mat. KJ 201 r_fizyka EM 310 pr.b.danych-1/2 WM 108
pr.lok.s.k.-2/2 VI 207
6 12:25-13:10 pr.b.danych-1/2 WM 206
pr.lok.s.k.-2/2 VI 207
rel. DJ 213 r_matem. KJ 201 u_hist.i sp. ŁM 212 rel. DJ 213
7 13:15-14:00 wf-1/2 MT sg1 j.ang WD 309 u_hist.i sp. ŁM 212 r_fizyka EM 310 j.pol MP 302
8 14:05-14:50 wf-1/2 MT sg1 j.ang WD 309 wf-1/2 MT sg2 j.pol MP 302  
Obowiązuje od: 7 maja 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum