OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

Specjalista ds. kadr i płac

 

Termin składania dokumentów: do dnia 19 kwietnia 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ZS Jelcz

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w ZS Jelcz

 


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

Specjalista ds. kadr i płac

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ZS Jelcz

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w ZS Jelcz


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

kierownik gospodarczy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz - Laskowice

Nazwa stanowiska: Kierownik gospodarczy

Email: zspjelcz@poczta.onet.pl

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

2. Wymagania dodatkowe:

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

III. Wymagane dokumenty:


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE!

ZSP OFERTOWE 1

ZSP OFERTOWE 2

Załącznik do zapytania


OGŁOSZENIE!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach zatrudni osobę posiadającą kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych na 6/22 etatu.

Wymagania: ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel: 071/ 318 82 20 lub poprzez pocztę mailową: zspjelcz@poczta.onet.pl


OGŁOSZENIE!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach zatrudni osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w dniach: 10, 11 i 12.04.2019.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 71 318 82 20 lub poprzez poczte mailową: zspjelcz@poczta.onet.pl

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.


PRACA DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI

Oferta pracy dla pracownika obsługi od 01.02.2019.

Zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń szkolnych w siedzibie Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.

Forma zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę w oparciu o Kp (socjal, karta multisport).

Zapraszamy do składania ofert do dnia 25.01.219 na zspjelcz@poczta.onet.pl lub osobiście: ul. Techników 26 55-220 Jelcz-Laskowice.

Kontakt tel: 574094662, 713188220 z działem kadr.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko sekretarza szkoły została wybrana:

Pani mgr inż. Marta Bartoń zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Bartoń w pełnej rozciągłości spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko sekretarza szkoły. Posiadane przez Panią Bartoń doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje - studia wyższe, studia podyplomowe, liczne kursy kwalifikacyjne niewątpliwie stanowią zasadność w aspekcie podjęcia przez Pracodawcę współpracy z Panią Bartoń. Ponadto, autoprezentacja i profesjonalizm Pani Marty Bartoń podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały ocenione przez Pracodawcę bardzo pozytywnie.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
mgr Agnieszka Żak


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

Sekretarza Szkoły

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz - Laskowice

Nazwa stanowiska:
Sekretarz Szkoły

Email:
zspjelcz@poczta.onet.pl

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:


Oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 10.12.2018 na adres: zspjelcz@poczta.onet.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać "Oferta - SEKRETARZ SZKOŁY".
Prowadzący rekrutację skontaktuje się z wybranymi kandydatami.


Zatwierdzono: mgr Agnieszka Żak
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana:

Pani mgr Monika Anna Ołpińska - Bierska zamieszkała w Chrząstawie Małej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Anna Ołpińska - Bierska w pełnej rozciągłości spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko głównej księgowej. Posiadane przez Panią Ołpińską – Bierską bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie prowadzenia księgowości budżetowej w oświacie oraz kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz licznych kursów kwalifikacyjnych z obszaru finansów, niewątpliwie stanowią zasadność w aspekcie podjęcia przez Pracodawcę współpracy z Panią Ołpińską - Bierską. Ponadto, autoprezentacja i profesjonalizm Pani Moniki Ołpińskiej – Bierskiej podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały ocenione przez Pracodawcę bardzo pozytywnie.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
mgr Agnieszka Żak


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

głównego księgowego


Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz - Laskowice

Nazwa stanowiska: Główny Księgowy

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres obowiązków:

Wymagane dokumenty:


Uwaga !

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenia informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem Rekrutacja na głównego księgowego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 roku do godz. 14.00 do sekretariatu Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz – Laskowice lub przesłać na adres mailowy zspjelcz@poczta.onet.pl z dopiskiem „REKRUTACJA - główny księgowy”.

Informacje dodatkowe:

  1. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o dalszym etapie naboru.
  3. Kserokopie dokumentów kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, należy odebrać osobiście, gdyż nie będą odsyłane.

Zatwierdzono: mgr Agnieszka Żak
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach


Opublikował: Katarzyna Maguda
Publikacja dnia: 04.04.2024
Podpisał: Katarzyna Maguda
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 4367
19.06.2024 // zsjelcz.nazwa.pl/instalator/bip